با ما تماس بگیرید ٠٩١٢٥٠٣٤٠٨٨

تجارت آفتاب آمادگی دارد تا انواع پانل های پلی یورتان با دانسیته و ضخامتهای مختلف را با بهره گیری از بهترین مواد اولیه داخلی و خارجی ،تهیه - تولید و ارائه نماید.این پانلها میتواند در ابعاد مختلف و به صورت ساده یا با یک یا دو رو ورق ارائه گردد.